מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מידות בכנס Social Impact Analysts Association - SIAA

19/12/2012 19:18:00
ב- 22.11.2012 התקיים בברלין כנס של SIAA – Social Impact Analysts Association . זרי רחימי-פרידמן, ראש תחום אנליזות, יצגה את מידות בכנס. הארגון הוא ארגון חדש יחסית. רק בן שנתיים, אשר כחלק ממטרותיו מנסה להוות מעין איגוד או התאגדות לעוסקים במקצוע החדש – אנליסט חברתי. התחושה היא שהארגון נמצא עכשיו בשלב של גיבוש זהות, ולכן מנסה למצוא את המכנים המשותפים הרלוונטים לחברים השונים בו.
 
בכנס נכחו כ- 85 נציגים של ארגונים, בעיקר מאירופה, העוסקים בהערכה ומדידה של תוצאות והשפעה חברתית. במסגרת אחד הפאנלים בכנס זרי הציגה את מידות, הישגיה והאתגרים איתם היא מתמודדת. מבחינת מודל הפעולה של מידות – פרט לפינאו הגרמנית, אשר מודל הפעולה שלה כולל שילוב של אנליזות ודוחות תחום, מרבית הארגונים עוסקים בהערכת תוצאות או ייעוץ לבניית תשתית להערכה ומדידה בעמותות. מסיבה זו מודל הפעולה הייחודי של מידות מציב אתגרים שהם מעט שונים מהאתגרים שבפניהם מצויים מרבית הארגונים שנכחו בכנס.
 
למרות השוני ניתן גם לראות אתגרים משותפים לכלל הארגונים כגון - פריצת מעגל התודעה בקרב הארגונים, אתגרים שנובעים מהקיטון המתמשך במשאבים, וכן הקושי בגיוס תורמים, אשר עדיין מתקשים לתרום לארגוני תשתית שמקדמים מטרה זו.
 
שמחנו לראות שפרט אולי לאנגליה, בה התחום יחסית מפותח, אנחנו נמצאים במקום מתקדם ביחס ליתר אירופה (לדוגמא ביחס לספרד, שבדיה, ובוודאי מדינות מזרח אירופה).
 
אנחנו מקווים להמשיך ולקחת חלק בפעילויות בין לאומיות נוספות.
 
 
מידות בכנס Social Impact Analysts Association  - SIAA
זרי רחימי-פרידמן, ראש תחום אנליזות במידות ונציגתנו בכנס, מסכמת.

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים