מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

סיגל פרץ יהלומי, מנכ''לית אקים ישראל

אקים ישראל הוא ארגון סנגור הפועל זה 60 שנה להטמעת עמדות חיוביות כלפי אנשים עם פיגור שכלי ולקידום ולמימוש זכויותיהם באמצעות חקיקה, וכן יוזם ומפעיל עבורם עשרות מסגרות דיור, תעסוקה ופנאי. אקים ישראל בחרה להיכנס לתהליך הדירוג של מידות כגוף מוביל ויוזם בתחומו, השואף למקסימום אפקטיביות בביצוע המשימות והיעדים שאקים לוקחת ותיקח על עצמה בעתיד.
 
אני סבורה שכל ארגון, ובוודאי ארגון ותיק כאקים הפועל זה 60 שנה, זקוק לבחינה מחודשת של הפעילות שלו. על כל ארגון לבחון את ביצועיו אל מול המטרות והיעדים שהציב לעצמו, ולא פחות חשוב מכך, לבחון גם את היעדים עצמם ולעדכן אותם בהתאם למציאות המשתנה.
 
שמחתי לפתוח בפני מידות את הדוחות הכספיים, הספרים, הפרוטוקולים, המסמכים וכל מידע אחר שנדרש על מנת לבחון את ההתנהלות והאפקטיביות של העמותה בביצוע משימותיה, שכן אני סבורה כי שקיפות היא הבסיס להתנהלות ציבורית ראויה אשר מאפשרת לימוד ובקרה עצמיים.
 
אני רואה את תהליך הבחינה והדירוג של ארגון מידות כתהליך הכרחי עבור ארגונים וגופים שמבקשים להשיג את יעדיהם ומטרותיהם בצורה היעילה ביותר, ואני ממליצה לארגונים אלו לעבור את התהליך, שעשוי רק לסייע להם בהגשמת מטרותיהם.
 
 

פרטי העמותה

תחום: רווחה, מיוחדים, סיוע לאנשים עם מוגבלויות
עמותה רשומה (ע"ר): 580034924
שנת הקמה: 1951
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות שכליות, משפחות
ייעוד: קידום, מיסוד ומימוש זכויות של אנשים עם פיגור שכלי, פיתוח והענקת שירותים לאנשים עם פיגור שכלי בכל תחומי חייהם (תעסוקה, מגורים, פנאי וכו'). הענקת מידע הכוון וייעוץ למשפחותיהם של אנשים עם פיגור שכלי.

נא להשאיר פרטים