מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

סיכום מפגש דיון משותף בטיוטת דוח תחום צעירים בישראל.

ביום שני, ה- 11.2, התכנסו בבית נט"ל לדיון משותף בטיוטת דוח תחום צעירים בישראל הנכתב בימים אלו.
בדיון לקחו חלק כמה עשרות משתתפים שלכולם יש נגיעה לתחום ולקחו חלק בדוח.
בחלקו הראשון של היום הוצג סיכום של הדוח ובחלקו השני התפצלו המשתתפים לקבוצות דיון בשלושה נושאים שונים.
בסיומו של היום התכנסה שוב הקבוצה כולה לדון בעתידו של התחום.
 
לקריאת הסיכום המפורט של היום לחצו כאן.  

לצפייה במצגת שהוצגה בפתיחת היום לחצו כאן .
 

נא להשאיר פרטים