מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

סקירת ארגוני תשתית בחברה האזרחית

ארגוני תשתית הפועלים לחיזוק ארגוני החברה האזרחית
 
אנו
"אנו" הינו ארגון ללא כוונות רווח הפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית על ידי יצירת סביבה בה לכל ישראלי וישראלית יש יכולת ליצור שינוי חברתי נראה לעין. באמצעות בניית קהילות ופיתוח כלים דיגיטליים, "אנו" מצליחים למנף את העשייה והידע של אזרחים שאכפת להם, ובכך לקדם סוגיות חברתיות, סביבתיות וכלכליות שנמצאות על סדר יומה של החברה בישראל.
  
האיגוד המקצועי של מפתחי משאבים בישראל
 
המועצה הלאומית להתנדבות
המועצה היא הגוף ההתנדבותי הוותיק ביותר בישראל העוסק במתן שירותים למתנדבים ולארגוני ההתנדבות בארץ. המועצה התגבשה כמסגרת גג לפעולות התנדבות של יחידים ושל ארגוני מתנדבים ומפעילי מתנדבים והתבססה כארגון מייצג של ההתנדבות בארץ ובחו"ל. המועצה עוסקת בקידום מפעלים לאומיים בתחומי ההתנדבות ובהענקת האותות הבכירים להתנדבות. המועצה הוקמה על ידי ממשלת ישראל.
 
המכון לניהול התנדבות ע"ש לר, יד שרה
המכון לניהול התנדבות ע"ש לר מתמחה בהכשרת הדרגים הניהוליים בארגוני החברה האזרחית בישראל בכל תחומי ההתנדבות וניהולה. המכון פועל לפיתוח ידע וכלים מקצועיים בתחומי ניהול והפעלת מתנדבים, מרכז ומנגיש מקורות מידע תיאורטיים ויישומיים למנהלי התנדבות בישראל.
 
המרכז לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי הוקם במטרה לפתח ידע בנושא ארגונים ללא כוונות רווח. המרכז פועל לייזום וריכוז של מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של המגזר השלישי בישראל ולפיתוח ידע על מכלול הגורמים המרכיבים את המגזר השלישי: ארגונים ללא כוונות רווח, פעילויות פילנתרופיות והתנדבות, וכן לפיתוח הדיון האקדמי והציבורי בסוגיית המדיניות כלפי המגזר השלישי.
 
המרכז לחקר הפילנתרופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 
המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל הוקם ב-2006 בשיתוף ג'וינט ישראל ושם לו לנגד עיניו שש מטרות עיקריות: קידום ההבנה של הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי; לימוד תפקיד הפילנתרופיה בדמוקרטיה המודרנית; פיתוח, איסוף והפצת ידע על מקורות לפילנתרופיה יהודית וישראלית; יצירת מאגר נתונים מקיף של קרנות ודמויות מרכזיות בפעילות הפילנתרופית הפעילים בישראל, שישמש מקור ידע לחוקרים ולציבור הרחב כאחד; הפצת ידע על פילנתרופיה בישראל: מקורות, דפוסים, מנהגים, תוצאות והשלכות על החברה הישראלית; שיפור הפעילות הפילנתרופית. 

המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש פני וסטיבן ויינברג, ישראל
 
המרכז למנהיגות מתנדבת על שם פני וסטיבן ויינברג עוסק בפיתוח תרבות של מנהיגות מתנדבת ומובילות בקרב ועדים מנהלים. המרכז מסייע לעמותות להגשים את הפוטנציאל שלהן על ידי פיתוח הנהגתן המשולבת: הוועד המנהל והמנכ"ל.
 
 
 
חברה טובה
ארגון הפועל להעלאת שיעור ההתנדבות בחברה הישראלית והגברת מודעות ומעורבות חברתית בקרב ישראלים אכפתיים.

מנהיגות אזרחית
ארגון הגג של העמותות והמלכ"רים בארץ. הוקם ביוזמת הג'וינט. ייעוד הארגון לשמש גוף מייצג של הארגונים החברתיים בישראל וגורם מדרבן ומוביל להתמקצעות ואתיקה על מנת לסייע לארגוני המגזר השלישי לפעול באופן מיטבי לקידום הנתינה, ההתנדבות והעזרה ההדדית בתחומי הפרט, הקהילה והחברה. ארגון "מנהיגות אזרחית" מייצג את העמותות בפני מקבלי החלטות בכנסת ובממשלה – יוזם חקיקה מאפשרת ומעצימה, מנהל מעקב אחר החלטות הממשלה בוועדות הכנסת, מעלה ניירות עמדה לדיון ומבצע מחקרים וסקרים לטובת קידום המגזר.
 
מתאם
מתאם הינו ארגון מלכ"ר הפועל מתוך מטרה לספק מטריה כוללת בתחום משאבי האנוש בקרב מוסדות ללא כוונת רווח בישראל. מתאם פועל במטרה לקדם את המגזר השלישי בישראל באמצעות התמקצעות והצטיינות כוח האדם ברמה הניהולית וברמת המטה של הארגונים הפועלים בו.
מתאם נועד לשרת את המגזר השלישי בלבד ובשל כך צבר ניסיון וידע ייחודי בתחום משאבי האנוש בעמותות ומלכ"רים הנבדלים מארגונים עסקיים רגילים בין השאר בדרישות המועמדים, בתחומי ההשכלה, במגע עם אוכלוסיות מיוחדות, בניסיון הנדרש, בסביבת העבודה הייחודית ובתחושת השליחות המלווה כל משרה.
מתאם מספק ללקוחותיו מגוון פתרונות בתחום הגיוס וניהול משאבי האנוש תוך שימת דגש על בניית תהליכי גיוס בארגונים והטמעת שיטות מתקדמות לניהול עובדים וניודם.
 
 
מתן – משקיעים בקהילה
מתן מפתח שותפויות שמטרתן לאפשר לכל חברה עסקית, קרן או תורם פרטי למצוא את הדרך הייחודית שלהם להשקיע בקהילה וליצור שינוי בעל משמעות בחייהם של אנשים. מתן מקדם השקעה האפקטיבית בקהילה המבוססת על ידע מעמיק, בדיקת נאותות ומעקב ובקרה, ופועל לפיתוח המנהיגות והניהול במגזר השלישי. הארגון נוסד על ידי הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון.
 
נובה - מקצוענות מתנדבת
נובה מסייעת לארגונים חברתיים להטמיע וליישם בפועל תרבות עסקית - לנהל ולהקצות משאבים קיימים באופן יעיל ומועיל יותר וכך לספק שירותים משופרים לאורך זמן. נובה מפעילה צוותים של סטודנטים, יועצים מתנדבים ואנשי עסקים המספקים שירותי ייעוץ עסקי לארגונים חברתיים במגזר השלישי, ומציעה יעוץ עסקי ואסטרטגי המשלב כלים מעולם העסקים והאקדמיה יחד עם ידע נצבר וניסיון מהמגזר השלישי. 
 
עיגול לטובה היא עמותה שנוסדה בשנת 2008 על ידי אורני פטרושקה, יעקב בורק ויהושע אגסי במטרה לאפשר לציבור הרחב להעביר מיקרו תרומות לגורמים ראויים, על פי בחירת התורם. באמצעות הוראה קבועה יכול התורם לעגל כל עסקה בכרטיס האשראי או את תלוש המשכורת החודשי, ואת ההפרש לתרום לעמותה או מטרה הקרובים ללבו. באמצעות תרומה של אגורות ספורות של אנשים רבים ניתן ליצור כוח כלכלי משמעותי לתועלת עמותות ראויות במגזר השלישי.
הכסף הנתרם מועבר במלואו לעמותות שנבחרות על ידי התורם. כל העמותות העומדות לבחירת התורם עברו בדיקת שקיפות של מידות, ונכללו ברשימה לאחר סינון קפדני על ידי ועדה ציבורית בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט מאיר שמגר. כך מובטח כי התרומות מגיעות במלואן לארגונים המספקים מקסימום תועלת חברתית לצד שקיפות לציבור והתנהלות תקינה. העמותות הנבחרות מחולקות ל-10 תחומי פעילות שונים, כגון ילדים ונוער בסיכון, איכות הסביבה, נשים וכו'. כך מובטח שכל תורם ימצא עמותה ראויה הקרובה לליבו. המנגנון כולו מאפשר תרומה מושכלת ובלתי מורגשת כחלק ממהלך החיים השגרתי.
 
צ.א.ל.ה.
צ.א.ל.ה. הינה מיזם חברתי התנדבותי הפועל בשיטה ייחודית שמטרתה להביא לשיפורו של המצב החברתי בישראל. לשם כך החליטו בצ.א.ל.ה לשלב שני גורמים. האחד, יישום שיטות עבודה מוכרות בקרב חברות מסחריות גדולות ומפעלים מובילים, המחויבים לאיכות ולמצוינות. צ.א.ל.ה. התאימה את השיטה, המבוססת על מתודולוגיה של צוותי שיפור, לעולם החברתי. יעילותה של השיטה מתאפשרת בשל פירוקן של בעיות גדולות ומורכבות לרכיביהן היסודיים ברמת רזולוציה החיונית להצלחה. בעזרת המודל של צ.א.ל.ה צוות מצומצם המורכב מחמישה או שישה אנשים מתמקד בבניית תכנית שתוביל לפיתרון בעיה חברתית. הגורם השני שמשולב במיזם הוא הקמת רשת של צוותי שיפור חברתיים המקבלים תמיכה, ליווי והדרכה מהמובילים בארץ בתחום, בניהם מנכ"לים וסמנכ"לים של חברות (כגון טבע, מוטורולה ישראל, ואחרות), ומובילי הנושא בארגונים הגדולים במשק.
היוזמה של צ.א.ל.ה. לטיפול בעיות חברתיות ולשיפור החברה ברמת המקרו, היא כנראה, ראשונה מסוגה בעולם. הגישה של צ.א.ל.ה מוכיחה את עצמה בשטח ומאז שהוקמה, נרשמו הצלחות רבות בפרוייקטים חברתיים וקהילתיים. זו השנה השלישית שצאלה מפעילה עשרות צוותי שיפור במגוון תחומים. מצוותים המטפלים בבעיות רחבות ולאומיות כגון: סטודנטים שהקימו מערכת אינטרנטית של שיעורים פרטיים ללא תשלום'; צוות 'הגברת האימון במערכת המשפט' שאותו מובילים דר' נדיר צור ופרופ' מאיר חת; 'שילוב בעלי צרכים מיוחדים בהייטק' אותו מובילים סיגל גוטרזון יחד עם נציגי התמ"ת ו ;IBM-'הגברת טיפול הרשויות המקומיות בגיל הרך' אותו מובילים דר' תמר ארז וטוקה ילין–מור מהאגודה לגיל הרך.
לצד כל אלו קיימים צוותים המטפלים בנושאים מקומיים יותר כגון: צוות 'הנגשת מידע לקשישים'; צוות המעודד 'עבודה לבני 45 פלוס' ;'צמצום מס' חתולי רחוב' שמובל על-ידי ילדות מבי"ס לטבע ו-'העלאת ציונים של ילדים מתקשים מחטיבות ביניים ביהוד' שמובל על-ידי שמיניסטים מארגון מעגלים. אנחנו בצ.א.ל.ה שמחים לראות כי מספר הצוותים בפריסה ארצית גדל מדי שנה, ואף מכפיל את עצמו.
 
קמרון
ארגון קמרון הוקם במטרה לפעול למען בנייה, חיזוק ופיתוח תשתיות ניהוליות, התייעלות ארגונית וחיזוק האיתנות של ארגונים ועמותות במגזר השלישי, וזאת על מנת להבטיח את מימוש הייעוד החברתי וקיום לאורך זמן. קמרון הוא ארגון ללא כוונת רווח, הראשון בישראל, הפועל ליצירת סטנדרטים עסקיים המותאמים להשגת מטרותיהם של ארגונים ללא כוונת רווח. אנו מתמחים במתן שירותי ייעוץ וליווי למנכ"לים ולהנהלה הבכירה בארגונים חברתיים. שירותי הייעוץ והליווי ניתנים לאחר אבחון מקצועי שעל בסיסו נבנית תכנית ליווי אשר נתפרת "כחליפה" ומותאמת ספציפית לצרכי הארגון במגוון תחומים, אשר יחד יוצרים הסתכלות הוליסטית שלמה על הארגון וצרכיו.
ניהול וליווי פיננסי: ניתוח עומק של הנתונים הפיננסיים ביצירת אינטגרציה להיבטים התפעוליים ותמונת מצב מדויקת אודות תקציב הארגון -ניהול תזרים מזומנים תואם תקציב, בדיקת איתנותה הפיננסית של העמותה (ניתוח מקורות הכנסה), עיצוב תהליכים ניהוליים-פיננסיים מותאמים לעמותה, בניית תוכניות שיפור ו/או הבראה, בניית כלי מעקב ובקרה ניהוליים (כולל מערך דוחות ניהוליים שוטפים), תוכניות ליווי והטמעה.
פיתוח משאבים: תכנון ארוך טווח, זיהוי נקודות סיכון והזדמנויות בנושאי המשאבים הארגוניים, יצירת גיוון במקורות המימון כמו למשל, אג"חים חברתיים, מענקים, הלוואות והשקעות חברתיות, גיוס ממקורות ממשלתיים ופילנתרופיים, כמו גם יצירת מוקדי הכנסה עצמאיים. סיוע בתהליכי שינוי והתאמה במבנה הארגון ובתהליכי העבודה
ייעוץ אסטרטגי: פיתוח ראייה מערכתית-אסטרטגית, תכנון מהלכים מערכתיים ארוכי טווח, פיתוח מובנה של תהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים בראייה רב שנתית והתייחסות לצרכים הכוללים של הארגון, מטרותיו ויעדיו בהתאם לאסטרטגיה. שילוב מודלים מהעולם הניהולי המקצועי.
ייעוץ שירותים משלימים: בנושאי תכנון אסטרטגיה שיווקית, למידה ומדידה מתוצאות והשפעה חברתית.
 
רוח טובה
עמותת "רוח טובה" הוקמה מתוך הצורך לעודד את רוח ההתנדבות והנתינה בחברה הישראלית ולהיות כתובת לכל אדם המעוניין להתנדב ולתת, ולכל אדם או ארגון המבקשים סיוע.
"רוח טובה" היא מרכז ארצי המפגיש את הנותנים והמקבלים, ומיישם רצונות של תרומה ונתינה של האדם למען זולתו, לפי כישוריו, הידע שלו, זמנו ויכולתו. "רוח טובה" היא כתובת לכל אדם המעוניין להתנדב ולתת, ולכל אדם הזקוק לעזרה, סיוע ותמיכה ויוצרת את החיבור בין המתנדבים לשותפים הקהילתיים ולארגונים הזקוקים למתנדבים, במטרה לענות על המטרות של שני הצדדים.
 
שיתופים
מרכז שיתופים הוא בית מקצועי וצומת של מידע וידע לקהילות החברה האזרחית - ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה, שותפויות חברתיות והתארגנויות אזרחיות. המרכז פועל לקידום ארגוני המגזר השלישי, לביסוס פילנתרופיה ישראלית אפקטיבית ומשמעותית ולגיבוש דיאלוג ושיתופי פעולה בין עמותות, עסקים וממשל. מרכז שיתופים הוא יוזמה חברתית המתמקדת בקידום החברה האזרחית בישראל וביצירת תרבות אשר תומכת בארגונים החברתיים ומסדירה את יחסי הגומלין שלהם עם המגזר הפרטי ועם הממשלה. 
 
שתי"ל
שתיל הוא ארגון לשינוי חברתי מייסודה של הקרן החדשה לישראל. הארגון פועל למען קידום שוויון לכלל האזרחים והתושבים בישראל; קידום זכויות האדם והאזרח; כיבוד השונות והפלורליזם הדתי והתרבותי וקיומה של חברה המושתתת על עקרונות הצדק החברתי, הכלכלי והסביבתי. כיום, באמצעות חמישה סניפים, מסייע שתיל ליותר מ-1500 ארגונים בשנה, משלבי הקמתם ובפעולתם השוטפת. מטרת שתיל היא להביא לעיצוב תהליכים ומדיניות תוך שילוב וחיזוק של השותפים לחזון השינוי החברתי', ולצורך כך שתיל פועל לבניית יכולת של ארגונים וכוחות, ליצירת רשתות של קהלי יעד שונים, לגיבוש קואליציות ושותפויות ולצירוף שותפים חדשים לדרך.
 
NPTech
NPTech היא חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה ע"י יד הנדיב (קרן רוטשילד) וג'וינט ישראל במטרה לסייע לארגונים חברתיים לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיות מידע ותקשורת, באופן המשרת את מטרותיהם.
הפעילויות והשירותים שמספקת החברה מיועדים לסייע בהנגשת ידע וכלים טכנולוגיים לארגונים חברתיים, וביצירת "שוק טכנולוגי-חברתי" שבו ספקים מציעים מוצרים המיועדים (או מותאמים) לקידום פעילות חברתית, אתרי אינטרנט מציעים אפשרויות לנקיטת פעילות חברתית באמצעות הרשת, וארגונים חברתיים צורכים מוצרים אלה בהתאם לפעילותם.
NPTech מפעילה את אתר גיידסטאר ישראל - מאגר מידע המקיף ביותר על עמותות בישראל שמטרתו להנגיש את מירב המידע אודות ארגונים ללא כוונת רווח בישראל לציבור הרחב.
 
 
 

נא להשאיר פרטים