מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

סרטוני הדרכה בנושא מדידה חברתית

מידות מודה ל ACTO – המרכז להשקעות ויזמות אימפקט, על שיתוף הפעולה לטובת הנגשת ההדרכות בנושאי מדידה חברתית לציבור המתעניינים. 

 
 

אבולוציה של תהליכי מדידה חברתית

   

 

 

 

 

עקרונות למדידה חברתית על פי המודל הלוגי


 

 

 

 

התאמת תהליך המדידה לארגון


 

 

 

 

 

איך מודדים בפועל?

 

 

 


 

 

 


 

נא להשאיר פרטים