מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

על ניהול אפקטיבי של קרנות

13/03/2012 12:35:00
 
 
שאלות כגון "מהי קרן אפקטיבית?" או "מהו ניהול אפקטיבי של קרנות?" עולות לאחרונה על סדר היום של עולם הפילנתרופיה בישראל. כיצד על מנהלי הקרן לבצע בצורה הטובה ביותר את המשימה שהטילו עליהם התורמים בעלי הממון? התשובות לשאלות האלה נמצאות במישור הניהולי ועיקרן גיבוש דרכי פעולה והתמקצעות כדי להשיג את התוצאה האפקטיבית ביותר עבור המוטבים מבלי לערער על מודל הפעולה שהוכתב. להמשך קריאה
 
על ניהול אפקטיבי של קרנות
שאלות כגון "מהי קרן אפקטיבית?" או "מהו ניהול אפקטיבי של קרנות?" עולות לאחרונה על סדר היום של עולם הפילנתרופיה בישראל.

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים