מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

איך מפתחים שוק הון חברתי שיוכל לתת מענה לבעיות חברתיות?

19/07/2011 17:13:00
דידי לחמן מסר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מרכזת צוות חשיבה בנושא השקעות חברתיות. לחמן מסר, חברת הוועד המנהל של מידות, סבורה כי כדי לאפשר לארגוני החברה האזרחית למלא את תפקידם ביעילות ובאפקטיביות יש למצוא דרכים חדשות לעודד השקעות חברתיות מצד כלל השחקנים במשק, ובהם גם המגזר העסקי והמשקיעים המוסדיים, תוך למידה משוק ההון העסקי. לדבריה, במדינות המערב מיושמים כבר רעיונות כאלה, אך שיח כזה טרם התפתח בישראל, וכיום מערכת המיסוי לא רואה בארגונים החברתיים עסקים שצריכים לפעול ולהתפתח. תמריצים כלכליים מתאימים להשקעות חברתיות יוכלו לממן פעילות חברתית שנושאת גם תשואה כלכלית.
 
איך מפתחים שוק הון חברתי שיוכל לתת מענה לבעיות חברתיות?
דידי לחמן מסר, לשעבר המשנה ליועמ"ש, מרכזת צוות חשיבה חדש המגבש המלצות לפיתוח תחום ההשקעות החברתיות בישראל.

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים