מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות

מסמך חדש של מכון ברוקדייל מספק כלים מעשיים למדידת תוצאות עבור ארגונים המספקים שירותים וגופים ממשלתיים היוזמים הפעלה של מערכות למדידת תוצאות. לצד ההנחיות הכלליות ליישום תהליך כולל של מדידת תוצאות, המסמך גם מנתח התנסויות ספציפיות במדידת תוצאות הממחישות מקצת הבעיות והפתרונות שכרוכים בתהליך כזה. המסמך הוכן במסגרת פרויקט משותף של מכון ברוקדייל עם משרד הרווחה, במטרה לקדם מדידת תוצאות בשירותי הרווחה.
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי