מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

פסגה שנתית לעמותות

נשמח להזמניכם לפסגה השנתית לעמותות שתתקיים ב- 18.3.2012.
לפרטים לחץ כאן.
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים