מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

צעירים חרדים וצעירים ערבים

סקירת סוגיית הצעירים במגזר הערבי והחרדי בישראל 2015

 
דוח זה סוקר את סוגיית הצעירים הערבים והצעירים החרדים בישראל כהרחבה של של דוח מידות בתחום הצעירים ("צעירים חסרי מנוח") שפורסם ב- 2013. בדוח זה אנו בוחנים את שתי הקבוצות הללו מתוך הסתכלות על צרכים אשר אינם זוכים למענה ומתוך הבנה של פוטנציאל התרומה הייחודי של תתי-אוכלוסיית צעירים אלה לחברה בכללותה ולעתידה של מדינת ישראל. אוכלוסיות אלה זכו להתייחסות מועטה אם בכלל בדוח הקודם שפרסמה מידות וזו הבמה להשלים את פערי הידע הקיימים. היוזמה והמימון למסמך זה הנה של מיזם NET-MED של אונסקו (UNESCO) אשר ממומן ע"י האיחוד האירופי.
הן צעירים ערבים והן צעירים חרדים משתייכים לשתי קבוצות מיעוט נבדלות בחברה הישראלית, אשר המשותף לשתיהן הוא היותן מודרות מתהליכי קבלת החלטות, סובלות משוליות כלכלית-חברתית וקיומם של הבדלים משמעותיים בהתמודדות של המגדרים השונים עם סוגיות ההתבגרות הצעירה.
 
עבודת המחקר והמיפוי נעשתה ברבעון הראשון של 2015 ואנו שמחים לחלוק אותה עם כלל העוסקים בתחום - עמותות ומשקיעים חברתיים כאחד - חברתיים כאחד - וכן עם ציבור הצעירים והציבור הרחב בישראל.
אנו מקווים שבכך אנו פותחים פתח לדיון ממוקד בצרכים הייחודיים של צעירים אלה ובדרכים לפיתוח מענים רלוונטיים ומספקים עבורם.
 
 


תוצרי התהליך

דוח תחום צעירים חרדים וצעירים ערבים

 

תקציר מנהלים באנגלית

 
 

 

 

 
 
אנו מקווים שבמה זו תשרת את התחום ואת הארגונים הפועלים בו, תסייע בחשיפת פעילותם, תהווה בסיס ליצירת ידע חדש ולשיתופי פעולה שונים לטובת הציבור בישראל.
בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות לארגונים הרבים ולאנשי המקצוע שלקחו חלק בתהליך ושיתפו אותנו במידע חיוני, שבלעדיו לא היה הדוח משקף את השדה כפי שהוא.
קריאה מהנה 
צוות מידות
 

נא להשאיר פרטים