מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

קול קורא - מיפוי תחום התחדשות יהודית בישראל

קול קורא
 
מיפוי תחום התחדשות יהודית בישראל
 
אם אתם חברים בארגון, בהתארגנות, בקהילה או בקבוצה שעוסקים בהתחדשות יהודית בישראל אנא פנו אל צוות מידות ושתפו אותנו במידע על פעילותכם.

מידות • 03-5373363 • JRI@midot.org.il
 
חמש קרנות פילנתרופיות שתומכות זה מספר שנים בתחום חברו יחד למיזם שמטרתו למפות את השדה ולהוסיף עוד לידע הקיים על היקף הפעילות בתחום ומאפייניה. הדוח שיופק בתום התהליך עשוי לשמש את מקבלי ההחלטות ולחשוף את השדה בפני בעלי עניין פוטנציאליים.

המשימה הוטלה על ארגון מידות (www.midot.org.il ) אשר החל במלאכת המיפוי. שאלונים נשלחו אל הארגונים שכבר אותרו.

אם, למיטב שיפוטכם, גם הארגון שלכם עוסק בהתחדשות יהודית בישראל, אנא סייעו לנו להשלים את התמונה ולשקף את השדה באופן טוב יותר.
 
מועד סגירת השאלון המקוון יחול ב-21 ביוני, 2012.
אנא הקדימו ופנו אל צוות מידות.
 
 
 

נא להשאיר פרטים