מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

 

אודות העמותה

 

האגודה  הישראלית של קלינאי התקשורת וחבריה מהווים את הגוף המוביל, המייצג, המדריך והמחנך לקהילת קלינאי התקשורת בישראל. האגודה שואפת ליזום ולקיים שיתופי פעולה עם מגוון קהילות מקצועיות, אקדמיות, חברתיות, קליניות וציבוריות לקידום הרמה המקצועית והתדמית של קלינאי התקשורת ומקצוע הטיפול בהפרעות בתקשורת.

אנו חותרים למצוינות מקצועית ושמירה על הקוד האתי שלנו, עם מחויבות מלאה לשמירה על האינטרסים של המטופלים ומשפחותיהם: תינוקות, ילדים, בוגרים ומבוגרים בעלי קשיים/לקויות/ הפרעות בתחומי: השמיעה, התקשורת, השפה ורכישתה, הדיבור, הבליעה והאכילה. בתוך כך, אנו שואפים להיות בעלי השפעה מרבית בכל הקשור לאינטרסים ולחופש העיסוק של קלינאי תקשורת.

קלינאי התקשורת פועלים תחת עקרונות מקצועיים של שמירה על הקוד האתי, המטופל תמיד במרכז (Client Centered), מחויבות לשמירה על צרכי המטופל ואחריות מקצועית להתקדמות הטיפול/ההתערבות.

ייעודה של האגודה כולל פיתוח וריענון כישורים, יכולות וידע מקצועי ואקדמי של חבריה בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית. חיזוק הקשר בין האקדמיה לקלינאים המטפלים בשטח. פיתוח מיזמים לקידום אוכלוסיות מיוחדות. ייצוג הצרכים המקצועיים של קלינאי התקשורת מול הגופים הציבוריים (משרד הבריאות, משרד החינוך, הועדה המייעצת לשר הבריאות וכיו"ב). פיתוח מיזמים לרווחתם המקצועית של קהילת קלינאי התקשורת. שמירה על היותנו הגוף המקצועי המייצג של קלינאי התקשורת.

 

חזון האגודה כולל:

  • קידום הרמה המקצועית של קלינאי התקשורת לאורך מסלול התפתחותם המקצועית
  • קידום מנהיגות בקליניקה ובמחקר בתחום ההפרעות בתקשורת
  • מעורבות מקצועית בקהילה, לשיפור איכות החיים של המטופלים ובני משפחותיהם
  • עשייה למען הרווחה המקצועית, הנראות המקצועית והתדמית של קלינאי התקשורת
  • הרחבת מעגל ההשפעה על קלינאי התקשורת

פרטי העמותה

טלפקס: 03-9075373
כתובת: בית גומא, מתחם הכפר הירוק רמת השרון
כתובת דוא"ל: ishla@017.net.il, ishlariela@gmail.com
תחום: איגוד מקצועי
עמותה רשומה (ע"ר): 58008797/1
שנת הקמה: 1987
איזור פעילות: ארצי
קהל יעד: קלינאי התקשורת ברחבי הארץ
ייעוד:
אתר: ishla.org.il

נא להשאיר פרטים