מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

קריאת השכמה למשקיעים חברתיים

03/10/2012 12:32:00
 
אליזבת בוריס, מנכ"לית המרכז לאלכ"רים ולפילנתרופיה ב-Urban Institute, גורסת שניתן למדוד אפקטיביות, אך עמותות אינן יכולות לעשות זאת בלא תמיכתם של המשקיעים*. היא מפנה את הקוראים לדוח שהפיק המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית (CEP) בשם "מקום לשיפור" (Room for Improvement) אותו היא מציגה כלא פחות מאשר קריאת השכמה למשקיעים.
 
"מקום לשיפור" מציג תוצאות סקר שערכו המחברים בקרב 177 עמותות שנשענות על מענקי משקיעים חברתיים, בעיקר קרנות. מנהלי אותן עמותות התבקשו להתייחס למידת העניין שלהם במדידת אפקטיביות, העיסוק שלהם בפועל בסוגייה זו והאתגרים והמכשולים שעומדים בפניהם בדרך להצלחה. הממצאים המרכזיים מחזקים ממצאי מחקרים קודמים:
 
א. עמותות מעוניינות במידה רבה להיות מסוגלות להעריך את ביצועיהן והן נוקטות בצעדים כדי להשיג זאת.
 
ב. עמותות מעוניינות בסיוע במאמצי ההערכה שלהן יותר משהן זוכות לכך מצד גורמי מימון שונים.
 
נראה כי עמותות זקוקות בעיקר למימון מאמצי ההערכה, אך גם לסיוע ולליווי מקצועי ובעיקר להכרת גורמי המימון במחויבות למדידה ובעלויותיה. למיטב שיפוטה של בוריס, הקרנות המממנות אינן מבינות זאת, הן נעדרות מהתמונה. למרות העיסוק הגובר במדידת האפקטיביות של הקרנות, הן אינן מבינות את הזיקה לתוצאות פעולתן של העמותות שמקבלות מהן מענקים.
 
פעמים רבות, עמותות חשות תסכול מעומס הדרישות שמציבים בפניהן בעלי עניין שונים, ובמיוחד מדרישת הקרנות לדווח על ביצועיהן וזאת בלי שקיבלו תוספת מימון עבור הערכה. למעט מקרים יוצאים מן הכלל, קרנות אינן תומכים בבניית יכולת איסוף נתונים ועיבודם ככלי לקבלת החלטות אצל העמותות שנתמכות על ידן. יותר מכך, הן נוטות להתעלם מהנטל שנופל על כתפי העמותות בדמות חובת הדיווחים לגורמים שונים.
 
לדעת בוריס, "מקום לשיפור" מחזק את הטענה שהקרנות אינן מצטרפות למגמה העכשווית של מדידת השפעה משותפת (collective impact). היא מסכימה עם מריו מורינו, מחבר הספר החשוב "Leap of Reason: Managing to Outcomes in an Era of Scarcity", שמבקש לקדם את הרעיון לפיו על המשקיעים לעודד ולממן את מאמצי מדידת הביצועים במגזר הפילנתרופי. בוריס מאמינה בעבודה משותפת שבה עמותות וקרנות מגבשות יחד סטנדרטים מקובלים לביצוע וכלי מדידה שיסייעו להצגת עדויות להצלחה. עבודה זו משמעותה השקעה ומחויבות רצינית. אל לנו לצפות מעמותה בודדת לגבש לבדה רשימת מדדים וכלי מדידה, ובאותה נשימה אל לנו לעודד קרנות לפתח מדדים ייחודיים או לכפות אותם על עמותות. צעד כזה עלול ליצור בלבול מיותר ויקשה על השוואה בין עמותות הפועלות באותו שדה.
 
עם הזמן, מציינת בוריס, הצלחנו לגבש ידע מרשים וללמוד מה עובד ומה לא בתחומי שונים. הבעיה היא שהידע מפוזר בין גורמים שונים ואינו נגיש לכל. ובכל זאת, בוריס אופטימית, כיוון שיש גופים שהחלו במסע לפתרון הבעיה. בין היתר היא מצביעה על PerformWell, יוזמה משותפת לשלושה ארגונים (ושלה ביניהם), אשר מתעד מדדי ביצוע משותפים וכלי מדידה ומגבש אותם לכדי יישום נגיש לכל. מוזר שבוריס לא מציינת פרי נוסף מבית היוצר של הארגון שלה שפיתח מומחיות בגיבוש מסד למדידה משותפת: The Center for What Works.
 
בוריס מסכמת ומדגישה: אנו זקוקים ליתר תשומת לב למדדים אשר מסייעים לעמותות להבין את האופן שבו הן מתקדמות לעבר מימוש מטרותיהן ולהשיג תוצאות למען המוטבים שהן משרתות. צעד כזה מחייב הגדרת יעדים ואסטרטגיה, פיתוח יכולת לשימוש במדדי ביצוע מבוססי עדויות להצלחה, ליצירת כלים תקפים, לאיסוף, עיבוד וניתוח של נתונים ולגיבוש תהליכי קבלת החלטות שנסמכים על נתונים אלה כדי להניע תהליכי שיפור מתמשכים. זהו תהליך מורכב והוא מחייב קרנות למחויבות כלפי בניית תשתית ארגונית שתגדיל את הסיכוי להצלחה.
  
* אליזבת בוריס: קריאת השכמה למשקיעים, בלוג המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית, 18.9.2012
 
קריאת השכמה למשקיעים חברתיים
אליזבת בוריס מ-Urban Institute מסבירה מדוע דוח "מקום לשיפור" של המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית (CEP) הוא לא פחות מאשר קריאת השכמה למשקיעים.

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים