מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

קריטריונים להערכת פילנתרופיה מיטבית

תורמים רבים שואלים את עצמם כיצד נכון ביותר לנהל את מעורבותם החברתית ותרומותיהם ומהי הדרך למקסם ולמנף את השפעתם. מכך עולה הצורך במדדים וכלים להערכת פועלם, ביצירת קנה מידה המאפשר בחינה עצמית, למידה ושינוי.
צוות ארגון שיתופים לקידום החברה האזרחית פרסם לאחרונה נייר עמדה ובו סקירה של ההתייחסות הקיימת לנושא והצעה לקריטריונים מרכזיים לבחינת פילנתרופיה במיטבה. 
  
קריטריונים להערכת פילנתרופיה מיטבית
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי