מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

דובי ארבל בראיון בתכנית הערב עם גאולה אבן

הערוץ הראשון, 19.10.2010

הריאיון שודר במסגרת תכנית הערב עם גאולה אבן, בערוץ הראשון.

לצפיה בריאיון 

דובי ארבל בראיון בתכנית הערב עם גאולה אבן

נא להשאיר פרטים