מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

דובי ארבל בראיון בתכנית הערב עם גאולה אבן

הריאיון שודר במסגרת תכנית הערב עם גאולה אבן, בערוץ הראשון.

לצפיה בריאיון 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי