מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

דובי ארבל בראיון בתכנית הערב עם גאולה אבן

הריאיון שודר במסגרת תכנית הערב עם גאולה אבן, בערוץ הראשון.

לצפיה בריאיון 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי