מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

דב לאוטמן ז"ל

"חובתנו כמשקיעים ופעילים חברתיים למדוד את עשייתנו ולוודא שהיא מניבה את התוצאות הרצויות. אני מאמין שהירתמות לתהליך מדידה תקדם את האיכות וההצלחה של מגזר העמותות בישראל, ובכך את החברה הישראלית כולה."
 
דב לאוטמן ז

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי