מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

שאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופים

שאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופים
שאלון לאבחון עצמי של עמותות שפותח בשיתופים. השאלון בוחן את מידת ההתאמה של הארגון לכמה גורמים שזוהו במחקרים כבעלי חשיבות יתרה ביצירת אפקטיביות הארגונית.  
  

נא להשאיר פרטים