מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

שאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופים

שאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופים
שאלון לאבחון עצמי של עמותות שפותח בשיתופים. השאלון בוחן את מידת ההתאמה של הארגון לכמה גורמים שזוהו במחקרים כבעלי חשיבות יתרה ביצירת אפקטיביות הארגונית.  
  

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי