מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

שאלון זריז לעמותה שתעיז

בשאלון שלפניכם ארבע שאלות בנושאים המעידים על האפקטיביות של הארגון ונבחנים בדירוג מידות. לכל שאלה בחרו את התשובה המתאימה ביותר לארגונכם. עם תום המילוי יחושבו הנקודות שצברתם ותדעו האם הארגון שלכם מוכוון לאפקטיביות ולהשגת תוצאות חברתיות.

1. האם יש לכם מדדים להצלחת פעילותכם?

 • כן
 • חלקי
 • לא

2. האם אתם יודעים מהו הצורך, מיהו קהל היעד ומה הן המגמות בתחום בו אתם פועלים?

 • כן
 • חלקי
 • לא

3. האם בחנתם חלופות לדרך בה אתם פועלים, כדי לוודא שהדרך הנוכחית היא האפקטיבית ביותר?

 • כן
 • חלקי
 • לא

4. האם יש לכם שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים שמטרתם למנף את השפעתכם החברתית?

 • כן
 • חלקי
 • לא

נא להשאיר פרטים