מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

תומכים, לקוחות ושותפים לדרך

ניתן לתרום למידות ישירות באמצעות העברה לחשבון הבנק של מידות בבנק הפועלים (12), סניף 607, חשבון 61555, או באמצעות משלוח המחאה לרח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202.
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי