מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

תומכים, לקוחות ושותפים לדרך

ניתן לתרום למידות ישירות באמצעות העברה לחשבון הבנק של מידות בבנק הפועלים (12), סניף 607, חשבון 61555, או באמצעות משלוח המחאה לרח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202.
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי