מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

מדריך זה הוא פרי 15 שנות עבודתן המשותפת של אניטה בייקר ובת׳ ברונר שנועדה לסייע לארגונים לבנות 

יכולת הערכתית – היכולת לבצע הערכה, להזמין הערכה ולחשוב באופן הערכתי.

 

המדריך מיועד לענות על השאלות הבאות:

  • מהי חשיבה הערכתית, במה חשיבותה וכיצד אפשר לבחון אותה?
  • מה הקשר בין הערכה לבין חשיבה הערכתית?
  • כיצד יכולים ארגונים להשתמש בחשיבה הערכתית בתחומים רבים של עבודתם?
  • מהן מיומנויות ההערכה החשובות במיוחד לחשיבה הערכתית וכיצד יכולים ארגונים לשפר את יכולת ההערכה?
  • כיצד יכולים חברי מועצת המנהלים של ארגון לשפר את ההערכה וללמוד ממנה?
  • כיצד מרכזים ומפיצים את המידע המתקבל מהערכה?
  • כיצד יכול ארגון לשמור על היכולת ההערכתית שלו?
 


 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי