מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

מדריך זה הוא פרי 15 שנות עבודתן המשותפת של אניטה בייקר ובת׳ ברונר שנועדה לסייע לארגונים לבנות 

יכולת הערכתית – היכולת לבצע הערכה, להזמין הערכה ולחשוב באופן הערכתי.

 

המדריך מיועד לענות על השאלות הבאות:

  • מהי חשיבה הערכתית, במה חשיבותה וכיצד אפשר לבחון אותה?
  • מה הקשר בין הערכה לבין חשיבה הערכתית?
  • כיצד יכולים ארגונים להשתמש בחשיבה הערכתית בתחומים רבים של עבודתם?
  • מהן מיומנויות ההערכה החשובות במיוחד לחשיבה הערכתית וכיצד יכולים ארגונים לשפר את יכולת ההערכה?
  • כיצד יכולים חברי מועצת המנהלים של ארגון לשפר את ההערכה וללמוד ממנה?
  • כיצד מרכזים ומפיצים את המידע המתקבל מהערכה?
  • כיצד יכול ארגון לשמור על היכולת ההערכתית שלו?
 


 

נא להשאיר פרטים