מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

שיתוף פעולה בין קרן כהנוף למידות

לאחר פעילות רבת שנים בישראל, קרן כהנוף עומדת לסיים את פעילותה.
כחלק מסיכום פעילותה המגוונת יזמו מנהלי הקרן פרויקט שמטרתו תיעוד ובחינת האפקטיביות של הפרויקטים השונים שבהם הייתה הקרן מעורבת. שיתוף הפעולה עם מידות מתמקד בבחינת האפקטיביות של כמה מההשקעות החברתיות. הקרן מקווה שממצאי הבחינה, לאחר שיפורסמו, ישמשו ארגונים פילנתרופים אחרים ויסייעו ליצירתה של פילנתרופיה אפקטיבית וטובה יותר בישראל.
שיתוף פעולה בין קרן כהנוף למידות
יוני 2011
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים