מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

שלוה

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
 
אודות העמותה
 
'שלוה' הוקמה בחודש מאי 1990 על ידי קלמן ומלכי סמואלס בעקבות ניסיונם האישי עם גידולו של יוסי - בנם המיוחד, בבית ועל בסיס האמונה כי האחריות לדאוג לילדים עם צרכים מיוחדים אינה צריכה ליפול רק על המשפחה בה נולדו, אלא הם זקוקים וראויים לתמיכת הקהילה הרחבה ולהיות חלק ממנה.
עולמה של שלוה נשען על ארבעת אבני היסוד: אהבה, תקווה, אמונה וכבוד האדם, הבאים לידי ביטוי בכל התכניות וברוח השורה במקום. ראשי התיבות של שלו"ה הם "שחרור למשפחה ולילד המוגבל" המביעים הזדהות עם המצב המורכב בו חיות משפחות רבות אשר לא בחרו במציאות אליה נקלעו מחד ומאידך רצון עז לסייע להם בהתמודדות היום יומית.
 
חזון העמותה
הווה ועתיד טובים יותר לאנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם:
שלוה שואפת:
  •  לתמוך בשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים - פיזיים ומנטליים - מגיל הינקות ועד הגיעם לבגרות באמצעות מתן מענה איכותי וכוללני של תרפיות, תכניות התערבות ושירותים חינוכיים במטרה להעצים ולשפר את מעורבותם ושותפותם בקהילה בה הם חיים. אווירה אוהבת ומקבלת מעודדת את התפתחותם.
  •  להעצים את המשפחות תוך הענקת חוויות של שותפות, תמיכה, אֵמון וזמן הפגה על-מנת לשפר ולעודד את ההורות בבית.
  •  להבטיח ששירותים אלו מסופקים חינם לכל הזקוקים להם, ללא קשר לרקע העדתי, המשפחתי או הכלכלי.
  •  לקדם שינוי חברתי באמצעות פעולות סינגור בתחום האנשים עם צרכים ציוחדים ובני משפחותיהם, להבטיח את הנגישות והומודעות שלהם לזכויותיהם ולהבטיח את שילובם ומעורבותם בחברה כחברים מוערכים.
  •  לשתף ולחלוק את המודל הייחודי של שלוה עם גרומים מתעניינים בחברה האזרחית ובמגזר הציבורי, הן בארץ והן בעולם.
 
 
   גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

פרטי העמותה

טלפון: 02-6519555
פקס: 02-6535787
כתובת: רחוב אבן דנן 6, ת.ד. 34449 ירושלים

כתובת דוא"ל: info@shalva.org
תחום: ילדים בעלי צרכים מיוחדים
עמותה רשומה (ע"ר): 580173987
שנת הקמה: 1990
איזור פעילות: ירושלים
קהל יעד: ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם
ייעוד: שלווה שואפת להווה ועתיד טובים יותר לאנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם
אתר: http://www.shalva.org.il/default.asp

נא להשאיר פרטים