מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תהליכי הבדיקה של מידות

 
לרשותכם עומדות מספר אפשרויות לבדיקת האפקטיביות של העמותה:
 
 

אנליזה עצמית

כלי למידה חינמי לעמותות - כלי שמאפשר לעמותות לבצע תהליך בדיקה עצמית לאור פרמטרים הנסמכים על ידע וניסיון מהעולם ומישראל. כלי זה מוצע לעמותות ללא עלות, במטרה לאפשר לימוד והתפתחות. לצורך ביצוע האנליזה העצמית יש לענות על השאלון למילוי עצמי.
 
 

תו מידות לאפקטיביות

תהליך אנליזה של העמותה ע"י צוות מידות בהתאם לפרמטרים שונים מתחום האפקטיביות הארגונית. התהליך כולל מענה על שאלון עצמי, העברת מסמכים ושאלונים נוספים וכן קיום ראיונות שונים במידת הצורך. עלות ההשתתפות של העמותה נקבעת בהתאם לגודל ולמחזור הכספי. למידע נוסף על תהליך הדירוג.
 

בדיקת עומק

תהליך בדיקה מקיף של העמותה המבוסס על מגוון פרמטרים מתחום האפקטיביות. זהו תהליך מעמיק יותר במהלכו ניתנים ציונים בכל אחד מהפרמטרים הנבדקים. בסוף התהליך מוגש לעמותה דו"ח מסכם ובו פירוט הציונים המשמש ככלי לשיפור הפעילות - הן ברמה הפנים ארגונית והן ברמה החוץ ארגונית - מול בעלי העניין. עלות התהליך תיקבע בהתאם לגודל העמותה, למורכבות פעילותה ולהיקף המחזור הכספי שלה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדינו בטלפון 03-5373363 או למייל info@midot.org.il.
 
 
תהליכי הבדיקה של מידות

נא להשאיר פרטים