מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

כנס מידות 2012 - סיכום הכנס ודברי תודה

  
מידות מודה מקרב לב
לכל באי כנס מידות 2012
   
 
 
 
צפו בסרט מידות מהכנס:
אורלי וילנאי מציגה: כמה הטוב שלך אפקטיבי?
 
 
 
תודה לשותף התוכן: Google ישראל
 
תודה למנחת הכנס, אורלי וילנאי
תודה למנחת הפאנל הפותח, גלית חמי, עורכת כלכליסט
תודה לחברת נאנוק, יוצרי הסרט "אורלי וילנאי מציגה: כמה הטוב שלך אפקטיבי?"
תודה לשותפינו להענקת אותות האפקטיביות:
  
 
להתראות בכנס מידות 2013!
 

נא להשאיר פרטים