מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תורם אפקטיבי חייב להתעניין בתוצאות התרומה

תורם אפקטיבי חייב להתעניין בתוצאות התרומה
דובי ארבל
 
בישראל יש יותר ויותר בעלי הון שמשקיעים סכומים ניכרים בקידום החברה הישראלית באמצעות עמותות. בעבר, היה מקובל שהתורם שולח את הצ'ק - וגמרנו. אבל בשנים האחרונות צומחת ההבנה כי שליחת צ'ק בלבד לא מבטיחה השגת תוצאה מיטבית. מה יהפוך תורמים (משקיעים חברתיים) לכאלה שמצליחים ליצור שינוי חברתי? איך עליהם לבחור את העמותות שלהן הם תורמים ושבאמצעותן הם מקווים להוביל לשינוי חיובי בחברה? מה צריך להיות הקשר בינם לבין העמותות האלה לאורך הדרך? התשובות אינן חד-משמעיות, ובכל זאת, ניתן לציין כמה מדדים שיגדילו את הסיכוי לכך שההשקעה החברתית תצליח.

תורם אפקטיבי חייב להתעניין בתוצאות התרומה

נא להשאיר פרטים