מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

יש לאן לשאוף: היקף התרומה וההתנדבות בישראל נמוך יחסית לעולם

15/05/2011 11:45:00
"עדיין לא הגענו למימוש הפוטנציאל הפילנתרופי" - כך טוען פרופ' הלל שמיד, מנהל המרכז לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית, לקראת פרסום נתונים עדכניים על הפילנתרופיה בישראל. לצד גידול בהיקף הפילנתרופיה הישראלית מתוך כלל התרומות הניתנות בישראל ובמספר התורמים, גובה התרומה הממוצע בישראל עדיין נמוך יחסית למדינות מערביות אחרות וכך גם שיעור האזרחים המשתתפים בפעילות התנדבותית מקרב האוכלוסייה. 
 
יש לאן לשאוף: היקף התרומה וההתנדבות בישראל נמוך יחסית לעולם
נתונים חדשים של המרכז לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית על שיעור התרומה וההתנדבות בישראל

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים