מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תורמים, איך תדעו שההשקעה החברתית שלכם אפקטיבית?

סל השירותים שמציעה מידות למשקיעים החברתיים נועד לסייע לתורמים ונציגיהם (ובכללם: משרדי ממשלה, תאגידים, קרנות, נציגי הפדרציות בישראל ונציגי תורמים פרטיים) למקסם את התוצאה החברתית של ההשקעה בקהילה ולמנף הקשר עם השותפים הקהילתיים. השירותים הנכללים בסל כוללים, בין היתר:
  • תהליך בחינה מבנה - יכולות לעמותות וארגונים חברתיים שהתורם שוקל לתמוך בהם - התהליך בוחן מהו פוטנציאל ההשפעה החברתית, אופן ההתנהלות וסיכוייה של עמותה להצליח להשיג את מטרותיה. הבדיקה נערכת בהתאם למתודולוגיה הסדורה של מידות, כמפורטת ב'מדריך מידות לאפקטיביות' וע"פ סטנדרטים מתקדמים המקובלים בעולם, בשיתוף פעולה מלא עם העמותה הנבדקת.
     
  • תהליך בחינה מבנה - יכולות - התהליך מיועד לעמותות וארגונים הנתמכים ע"י התורם ובוחן מה סיכוייה של העמותה להשפיע השפעה ולחולל שינוי אמיתי תוך ניצול משאבים אופטימלי. במסגרת התהליך נבדקים עשרות אינדיקטורים הבוחנים, בין היתר, חזון העמותה, התנהלותה הכספית, הנהלה ומנהיגות והאם מתקיימים בה תהליכי תכנון, מדידה והערכה. בסוף התהליך מוגשות לעמותה דוח שמצביע על היתרונות והאתגרים של העמותה ומציע המלצות לתיקון.
     
  • דוחות תחום - מידות עורכת דוחות תחום הממפים תחומי פעולה במגזר השלישי בישראל במטרה להציג בפני משקיעים חברתיים סוגיות חברתיות שונות ולהציע מדדים להצלחה והמלצות לבחינת מודל אפקטיבי בתחום הנבדק.
     
  • שירות למינוף הקשר והגדלת פוטנציאל האפקטיביות - תהליך לו שותפים התורם, העמותות הנתמכות על ידיו ובעלי עניין נוספים, ומטרתו לבחון מהם הנכסים העיקריים של הפעילות המשותפת, מהם הצרכים העיקריים של הארגונים הנתמכים וכיצד אלה משיקים לקווים המנחים את ההשקעה החברתית של התורם, ובמידת הצורך- המלצות בנוגע למה שניתן לשפר בתהליכים הקיימים.

נא להשאיר פרטים