מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

פיילוט מידות ואגף החשב הכללי במשרד האוצר יוצא לדרך

תכנית הפיילוט של החשכ"ל יוצאת לדרך: שילוב מדד האפקטיביות ביחסי הממשלה עם ארגונים חברתיים
 
הפיילוט בשיתוף עם ארגון מידות, נועד לייעל את הקצאת כספי התמיכות שמעניקה הממשלה לארגונים חברתיים
 
אגף החשב הכללי במשרד האוצר פתח יחד עם משרדי הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך והמשרד לקליטת עליה, בתכנית פיילוט לבחינת מידת האפקטיביות של ארגונים ומדידת תוצאות פעילותם. הפיילוט מתקיים בשיתוף עם ארגון "מידות", ארגון ללא כוונות רווח הכולל אנליסטים חברתיים שמתמחים בבדיקת אפקטיביות בקרב עמותות ומשקיעים חברתיים.
 
מדי שנה מקצה המדינה סכומי כסף גבוהים לצורך תמיכות והתקשרויות לביצוע מיזמים משותפים עם גורמים חוץ ממשלתיים. בשת 2011 לדוגמה, העבירו משרדי הממשלה כ- 2 מיליארד ₪ של כספי תמיכות, ובנוסף התקשרו עם ארגונים שונים לביצוע מיזמים משותפים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הפיילוט נועד לשלב מדדי אפקטיביות מתאימים במסגרת הליך אישור תמיכות או רכש, במטרה להגדיל את ההשפעה החברתית של כספי הממשלה המוקצים לארגונים החברתיים. ארגונים חברתיים מעניקים מגוון שירותים חשובים לציבור, והקצאת כספים בהתייחס למדדי אפקטיביות יאפשר שימוש יעיל יותר בכספים והגדלת התועלת שמקבל הציבור באמצעות ארגונים אלו.
 
במסגרת הפיילוט, נערך היום כנס מקדים בו השתתפו כ- 20 עמותות שהוצעו על ידי המשרדים והסכימו להשתתף בפיילוט, ביניהן: עלה - מרכז שיקום וקידום, יחדיו, עמותת נירים, בית לכל ילד בישראל, דרייב, חברת מיכא"ל, אורות, ידיד, נפש בנפש, מכון דוידסון, מט"ב, מחניים, מט"י ראשל"צ, הפרויקט הלאומי, גדעון, הפדרציה הארצית של ארגונים דוברי רוסית, מניפ"ה ועוד. בכנס הוצגו פרטים על התהליך הצפוי והתקיים סיעור מוחות במסגרתו העלו ראשי העמותות רעיונות לשילוב מדדי אפקטיביות בתמיכות והקצבות הממשלה.
 
מבין העמותות שהגיעו לכנס, יבחרו כ- 12 עד 14 עמותות אשר ייקחו חלק בפיילוט ויעברו הליך בדיקה מסודר על ידי "מידות" שיימשך מספר חודשים. תוצאות הבדיקה יוגשו לחשבת הכללית, גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו ולמשרדי הממשלה השותפים לפיילוט, ויהוו בסיס להחלטה על אופן שילוב הדרישה לאפקטיביות ולמדידת תוצאות בתהליכי הקצאת משאבים על ידי משרדי הממשלה.
 
סגן בכיר לחשבת הכללית יאיר טל, בירך את העמותות שלקחו חלק בכנס וציין: "הפיילוט מהווה התחלה של שינוי תפיסתי במערכת השיקולים להקצאת כספים, כך שהאפקטיביות של הארגון שמבצע את הפעילות תתפוס ממד משמעותי. שימוש במדד האפקטיביות עשוי להביא להגדלת הערך המוסף בפעילויות החברתית הממומנות על ידי המדינה".
 
מנכ"ל מידות דובי ארבל, הוסיף "מידות בחנה עד היום כ- 150 ארגונים, מתוכם העניקה ל- 90 ארגונים את "תו מידות לאפקטיביות" בשל מחויבותן להוכחת תוצאות חברתיות. להערכתנו, אימוץ האפקטיביות כשיקול משמעותי בהחלטות התמיכה הממשלתיות, עשוי לחולל שינוי אדיר בחברה הישראלית בסדרי גודל של עשרות מיליוני שקלים".
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים