מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

תמיכה במידות

למידות אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה.
ניתן לתרום למידות בהעברה בנקאית: בנק הפועלים (12), סניף 607, חשבון מספר 61555
ניתן גם לשלוח המחאה לפקודת "מידות - שיקוף ודירוג מלכ"רים", לכתובת: רח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202.

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי