מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תמיכה במידות

למידות אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה.
ניתן לתרום למידות בהעברה בנקאית: בנק הפועלים (12), סניף 607, חשבון מספר 61555
ניתן גם לשלוח המחאה לפקודת "מידות - שיקוף ודירוג מלכ"רים", לכתובת: רח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202.

נא להשאיר פרטים