מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תנועת בני עקיבא בישראל

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
 
 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
 תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, והינה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה ועבודה” (הסתדרות הפועל-המזרחי).
התנועה שמה לעצמה שתי מטרות:
1. חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה.
2. חינוך להגשמה אישית של רעיון “תורה ועבודה” וחתירה להקמת חברה של “תורה ועבודה”- בארץ.
תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אשיות התורה והמסורה.
לאור עקרונות יסוד אלה, התנועה מחנכת את חבריה:
• ללימוד תורה;
• לעבודה עצמית;
• להתיישבות קיבוצית ומושבית ברחבי הארץ כולה;
• לקליטת העלייה ולמיזוג הגלויות;
• לקירוב לבבות בין כל חלקי העם ולהיות חיל חלוץ של היהדות הדתית הלאומית, על כל משימותיה.
בני עקיבא רואים בחיים בהתיישבות הדתית, הקיבוצית והמושבית, את הדרך העיקרית להגשמת רעיון תורה ועבודה.
 
 
       

פרטי העמותה

טלפון: 02-5693111
כתובת: רח' הפסגה 24, ירושלים
כתובת דוא"ל:
תחום: חינוך,ילדים ונוער, דת
עמותה רשומה (ע"ר): 580040343
שנת הקמה: 1983
איזור פעילות: רחבי הארץ
קהל יעד: ילדים ונוער בגילאי 9-18 , סטודנטים וגרעיני משפחות
ייעוד: חינוך דור עברי נאמן ומסור לעמו, תורתו וארצו החי על עבודתו ברוח התורה, חינוך להגשמה אישית על פי דרך תורה ועבודה.
אתר: https://bneiakiva.org.il/
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים