מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

Appleseeds Academy (תפוח)

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
עמותת תפוח-Appleseeds Academy פועלת לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות כלים טכנולוגיים ופיתוח כישורי חיים. האקדמיה מתמחה ביצירה, ניהול והפעלה של תכניות טכנולוגיות מתקדמות וחינוכיות המותאמות לכלל המגזרים, האוכלוסיות וקבוצות הגיל. תכניות אלו הן הצעד הראשון של האוכלוסיות החדשות במדינת ישראל אל עבר ההשתלבות בעולם הטכנולוגי והמתקדם של המאה ה-21. באמצעות פעילותה הנרחבת בכל רחבי הארץ מגשימה האקדמיה את חזונה, הדוגל בצמצום פערים חברתיים על ידי מתן הזדמנות שווה לאוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל להיכנס לעולם הדיגיטלי של המחר.
 
מודל הפעילות הייחודי מתאפשר באמצעות יצירת שותפות עם גופים עסקיים, ציבוריים וארגונים חברתיים, וכולל מעגל שלם בו משולבות הכשרות טכנולוגיות, פיתוח מיומנויות המאה ה-21 וכלים להגברת יכולות להשתלבות בחברה ובתעסוקה, ביניהם: סדנאות העצמה, פיתוח יכולות למידה ומעורבות פעילה בחברה.
 
  
  
         
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

פרטי העמותה

טלפון: 03-7453570
פקס: 03-7453569
כתובת: רח' ברודצקי 36 תל אביב 69051
כתובת דוא"ל: info@appleseeds.org.il
תחום: חינוך, צמצום פערים חברתיים
עמותה רשומה (ע"ר): 580355949
שנת הקמה: 2000
איזור פעילות: כל הארץ וכן פעילות בין-לאומית
קהל יעד: תושבי פריפריה; נשים, ילדים, נוער, נוער בסיכון, חרדים, עולים חדשים ובני החברה הערבית והדרוזית
ייעוד: מתן הזדמנות שווה באמצעות כלים טכנולוגיים ופיתוח כישורי חיים לאוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל
אתר: http://www.appleseeds.org.il
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי