מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תרומה לבניית ארמון

במאמר שהתפרסם בדה-מרקר ב-31.5.2011 מסביר דובי ארבל, מנכ"ל מידות, מדוע חסכנות היתר שהתורמים דורשים מעמותות עלולה לפגוע באפקטיביות שלהן. ארבל מביא כדוגמה את "שנטי במדבר" - בית מחסה לבני נוער בסכנת חיים שהוקם כשלוחה דרומית של בית השנטי - שבו לתשתית הפיזית המפוארת יש חלק חשוב בתהליך הטיפולי שעוברים בני הנוער.

 

לקריאת המאמר המלא באתר דה-מרקר

נא להשאיר פרטים