מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תתמזגו, כי לא סופרים אתכם

מעריב עסקים 27.3.2012 
 
בישראל רשומות כ- 30,000 עמותות (מחציתן פעילות), ו- 1,600 נרשמות מידי שנה ושנה. בתקופה זו של השנה, ככל שנה בפסח, אנחנו נתקלים בפרסומים מרובים על איסוף מזון לנזקקים, מבצעי אירוח ועל אירועים אחרים מטעם עמותות, והכל מתוך כוונות טובות וטהורות. בפועל, ברור כי עדיף שקשיש יוכל למצות את זכויותיו במקום אחד על פני המצב השכיח היום בו הוא נדרש לפנות לחמישה מקומות שונים.
תתמזגו, כי לא סופרים אתכם

נא להשאיר פרטים