מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

תתמזגו, כי לא סופרים אתכם

בישראל רשומות כ- 30,000 עמותות (מחציתן פעילות), ו- 1,600 נרשמות מידי שנה ושנה. בתקופה זו של השנה, ככל שנה בפסח, אנחנו נתקלים בפרסומים מרובים על איסוף מזון לנזקקים, מבצעי אירוח ועל אירועים אחרים מטעם עמותות, והכל מתוך כוונות טובות וטהורות. בפועל, ברור כי עדיף שקשיש יוכל למצות את זכויותיו במקום אחד על פני המצב השכיח היום בו הוא נדרש לפנות לחמישה מקומות שונים.

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי