מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

Forces for Good in Tumultuous Times

04/07/2012 12:45:00
 
בימים אלה יצאה לאור מהדורה חדשה של הספר החשוב "Forces for Good", בו הוצגו שישה מודלים לדוגמה, של ארגונים מוצלחים אשר השיגו בעזרתם תוצאות חברתיות והשפעה לטובה על מוטביהם. כעת מבקשות המחברות ללמוד אם המשבר הכלכלי פגע באותם ארגונים שהיוו מודל למופת במהדורה הקודמת, אם מודלים אלה צלחו את המשבר ואם הם ראויים לחיקוי גם כעת.
 
בניגוד לתאגידים עסקיים שקרסו בעת משבר (ראו מאמר הביקורת על הספר "In search of excellence" בשם: "?'Oops. Who's Excellent Now"), קראצ'פילד ומקלאוד-גראנט מצאו שעמותות שפעלו לפי מודל פעולה לדוגמא טרם המשבר שרדו אותו בהצלחה, ואף צמחו מאז. עיקרי הממצאים מופיעים במאמר בכתב העת של סטנפורד
 
במאמרן, שואלות קראצ'פילד ומקלאוד-גראנט, האם ששת המודלים לדוגמא, אותם הציגו בספרן, ואשר משקפים ארגונים גדולים ומוצלחים, יתאימו גם לארגונים קטנים יחסית, שתקציבם השנתי אינו עולה על 1 מיליון דולר. אינטואיטיבית, נדמה שהתשובה חיובית, אבל רק בעקבות מחקר משלים, בו נבדקו 13 ארגונים קטנים יחסית שהטמיעו את המלצות המחברות בספר, יכולות השתיים לקבוע בוודאות: כן, זה עובד גם כאן.
 
אחת ההמלצות העיקריות בספר עודדה ארגונים להגדיל את השפעתם בעזרת כוחות חיצוניים, ולא להתמקד בניהול הקיים בין ארבעה כתלים בלבד. זו מגמה שתופסת לאחרונה תאוצה וניתנים לה שמות אחדים, כגון השפעה קולקטיבית, וגם "scaling up impact". לארגונים בעלי תקציב קטן קשה למנף כוחות ברמה הארצית, אך יש להם יתרונות אחרים, ובהם חיבור לקהילה, גמישות ויכולת הסתגלות לשינויים. כיצד יישמו ארגונים קטנים את שש ההמלצות שבספר המקורי?
 
1. מנהיגות משתפת – בארגונים קטנים יש לרוב מנכ"ל בודד, אבל במקום להאציל סמכויות לסגניו, הוא יכול לחלוק את מנהיגותו עם מתנדבים מהקהילה.
 
2. השראה לנושאי בשורה (סוכני שינוי) – כאן בא לידי ביטוי יתרונם היחסי של ארגונים קטנים, שקירבתם אל סוכני שינוי משמעותיים ניכרת ומשתלמת.
 
3. טיפוח רשתות, קואליציות וקשרים – ארגונים קטנים שמיישמים פרקטיקה זו נהנים מגישה למשאבים ולמידע שלא היה קודם ברשותם, כמו גם מרעיונות יצירתיים ומשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים.
 
4. סנגור ושירות – ארגונים מקומיים קטנים מתקשים מאד ליישם המלצה זו, כיוון שמשאביהם מצומצמים, אין להם נגישות לשתדלנים מקצועיים ומוטביהם מעדיפים שהם יהיו מחוץ למעגל הפוליטי. ובכל זאת, כאשר הם חוברים לקואליציה וזו משקיעה מאמצים בסנגור, זה לרוב משתלם.
 
5. פעילות "עסקית" רווחית – ארגונים מצליחים מפעילים מיזם חברתי-עסקי שרווח בצידו, וכך הם מגדילים את הכנסותיהם, מגוונים את מקורות המימון ומבטיחים עצמאות כלכלית. ארגונים קטנים יכולים לנקוט בדפוס פעולה דומה ולמקד אותו בשוק הקרוב אליהם. מחברות הספר למדו שבדרך זו ניתן להבטיח שנתח משמעותי מסך ההכנסות יישען על הכנסות עצמיות וכך יבטיח את קיימות הארגון.
 
6. הסתגלות – גם כאן, המחברות למדו שלארגונים הקטנים יתרון יחסי והם תלויים פחות בשינויים ארציים ומסוגלים להתאים עצמם ביתר גמישות לשינויים ברמה המקומית.
 
 
האם המלצות אלה מתאימות גם לנו, כאן בישראל?
 
 
Forces for Good in Tumultuous Times
05.07.2012

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים