מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

Iris

IRIS

 
 
 
IRIS הוא תקן לדיווח והשקעה לפי תוצאות אשר פותח בשיתוף פעולה בין קרנות רוקפלר ואקומן, B Lab וחברות PWC ודלויט. התקן הוא מעין מסגרת למדידת ביצוע המבוססת על שפה משותפת של אינדיקטורים פיננסיים ותפעוליים ותוצאות.
 
התקן נכתב במענה לדרישת משקיעים חברתיים שמתעניינים בהערכת ארגונים חברתיים לא רק על פי מדדים פיננסיים. קרנות שונות פיתחו שיטות מדידה שונות, באופן שמקשה על יכולת ההשוואה ויוצר עומס על הארגונים המחויבים לדווח בצורה שונה לבעלי עניין שונים. IRIS, אם כן, מציע שפה משותפת ומדדים אחידים שניתן לאמץ, בין אם אתם אלכ"ר, קרן, תאגיד עסקי או תורם פרטי. שיטת הדיווח תורמת ליצירת דיווחים אחידים ופשוטים וכן ליכולת ההשוואה וליצירת בנצ'מרק.
 

 

נא להשאיר פרטים