מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

McKinsey Grid

 
( Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations (2001
 
 
חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי (McKinsey) בנתה כלי יישומי ונוח – שאלון לאבחון עצמי של ארגונים. כלי זה מאפשר לארגון להעריך את יכולותיו בשבעה תחומים עיקריים: שאיפות, אסטרטגיה, מיומנויות ארגוניות, משאבי אנוש, מערכות ותשתיות, מבנה ארגוני ותרבות ארגונית, ולאתר נקודות חולשה שאותן יש לשפר כדי לחזק את התשתית הארגונית. הכלי היישומי ותפיסת העולם שמאחוריו פותחו בשיתוף מומחים מתחום הפילנתרופיה במטרה לזהות את האלמנטים הקריטיים לבניית יכולות ארגוניות טובות בארגונים ללא כוונת רווח, בהתבסס בין היתר על ניתוח של 13 ארגונים.
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי