מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

Midot's Methodology

Midot’s rating represents the chances that an organization will act effectively and have social impact. Being awarded Midot’s Seal of Effectiveness is dependent on attaining a minimal score in the examination process, as well as the organization providing evidence relating to measuring its activities’ success and results, the organization’s leadership, ethics, transparency, finances, audit, and more. Exceptional organizations are awarded with Midot’s Seal of Excellence in Effectiveness based on parameters that are published on Midot’s website.
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי