מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

PART - הבחירה של הממשל האמריקאי לבחינת אפקטיביות

11/12/2011 16:12:00
 
הידעתם?
 
מאז הוצג לראשונה על ידי ממשל בוש ב-2004 משמש PART כלי עיקרי לבחינת אפקטיביות של תכניות בהן תומך הממשל האמריקני.
עד 2008 הספיק הממשל לנתח ולדרג 98% מהתכניות בהן הוא תומך באמצעות PART. הכלי מאפשר לבוחן להחליט באיזו מידה התכנית מממשת את מטרותיה ומשיגה תוצאות.
הכלי זכה לביקורת, אך גם לתמיכה, וב-2005 הוא זכה בפרס החדשנות של ממשלת ארה"ב ואף אומץ ע"י ממשלות סקוטלנד ותאילנד.
אחת ממטרות האתר הממשלתי שמשרת את הכלי היא ליצור שקיפות ולאפשר לציבור ללמוד כיצד משתמשים בכספי המיסים.
הכלי מדרג את ביצועי התכניות על פני סולם בן חמישה שלבים:
 
א. תכניות שאובחנו ביצועיות מדורגות בין...
 
     1. תכנית אפקטיבית (85 – 100) – תכנית המציבה מטרות שאפתניות, משיגות תוצאות, מנוהלות היטב וביעילות ומשתפרת.
 
     2. תכנית אפקטיבית במידה מתונה (70 – 84) – תכנית שהציבה מטרות שאפתניות ומנוהלת היטב, אך זקוקה להתייעלות,
          או לבחינה של בעיות עיצוב או ניהול המעיבות על תוצאות פעילותה.
 
     3. תכנית הולמת (50 - 69) – על התכנית להציב מטרות שאפתניות יותר, להשיג תוצאות טובות יותר, לשפר את האחריויות
         ולחזק את הניהול.
 
ב. תכניות שאובחנו כלא ביצועיות מדורגות בין...
 
     1. תכנית לא אפקטיבית (0 - 49) – לא עושות שימוש אפקטיבי בכספי המיסים, לא מצליחות להשיג תוצאות, סובלות מחוסר
         בהירות בהגדרת ייעודן ומטרותיהן, מניהול כושל ומחולשות מהותיות אחרות.
 
     2. לא הוצגו תוצאות – התכנית לא הצליחה לגבש מטרות מקובלות לביצוע או לאסוף נתונים שיאפשרו ללמוד על רמת הביצוע
         שלה.
 
ב-2008 נבחנו 1,015 תכניות וזו היתה החלוקה בסוף הליך הבדיקה:
 
חלוקת דירוגי התוכניות 
 
הכלי עצמו מורכב מ-25 שאלות המופנות אל ראשי התכנית, וביניהן:
 
· האם התכנית עונה על צורך ספציפי, בעיה ספציפית?
 
· האם התכנית ייחודית או שמא זהה לתכנית אחרת שזוכה לתמיכה פדרלית?
 
· האם לתכנית מספר מוגבל של מדדים הבוחנים ביצוע בטווח הארוך ומתמקדים בתוצאות וגם משקפים היטב את ייעוד התכנית?
 
· האם לתכנית מטרות שאפתניות ומסגרת זמן המתאימה למדדיה?
 
· האם התכנית השיגה את יעדיה לשנה החולפת?
 
· האם נערכות הערכות עצמאיות ואיכותיות כדבר שבשגרה? האם הן מסייעות לשיפור התכנית? האם הן מעריכות את
  האפקטיביות של התכנית ואת הרלבנטיות שלה לצורך?
 
· האם קיימת הלימה בין התקציב ובין יעדים שנתיים וארוכי טווח? האם מקורות המימון האחרים מוצגים בשקיפות?
 
· האם התכנית נהנית מניהול פיננסי טוב?
 
· האם התכנית הציגה התקדמות הולמת לעבר השגת יעדיה?
 
· האם התכנית מציגה התייעלות ושיפור ביחסי עלות – תועלת בהשגת יעדיה מדי שנה?
 
הממשל הכין תכנית שיפור לאותן תכניות שמדורגות נמוך.
הממשל אינו בודק כל תכנית כל שנה. התוצאה הסופית מפורסמת באתר.
 
בגיליון הקרוב של כתב העת (PAR) Public Administration Review יתפרסם מאמר של קרולין היינריך שמנתח את PART: " How Credible Is the Evidence, and Does It Matter? An Analysis of the Program Assessment Rating Tool".
 
PART - הבחירה של הממשל האמריקאי לבחינת אפקטיביות
חדשנות עם השפעה: משולחנו של ביל גייטס

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים