מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

Simple Measures for Social Enterprise

 
  Simple Measures for Social Enterprise
 
Brian Trelstad
 
 
בשני העשורים האחרונים גברה מעורבותו של המגזר העסקית בעשייה חברתית, ועמה גבר הצורך במדידת ההשפעה החברתית של ארגונים חברתיים. פעמים רבות האנשים המעורבים בעשייה מאמינים כי היא מצליחה לחולל שינוי אמיתי, אך הממצאים שיש בידם כדי לתמוך בתחושה זו הם בעיקר אנקדוטות. מאמר זה מתאר את העבודה שנעשתה בקרן Acumen לפיתוח גישה פשוטה להתמודדות עם אתגר מדידת ההשפעה במגזר שלישי ומספק עצות מעשיות לניתוח ועיבוד עדויות להשפעה חברתית.
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי