מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

Trasi

 

 
TRASI
 
 
 כלים ומקורות (משאבים) להערכת השפעה חברתית - Tools and Resources for Assessing Social Impact
 
הארגון האמריקני Foundation Center משמש מאז 1956 מרכז שירות מוביל בו חברות 550 קרנות פילנתרופיות. המרכז מהווה גם מוקד ידע לבעלי עניין שונים בתחום הפילנתרופיה. המרכז קיבץ מעל 150 כלים, פרקטיקות ומודלים למדידת תוצאות והשפעה חברתית באתר המושקע Tools and Resources for Assessing Social Impact ) TRASI).
 
באתר ניתן לערוך חיפוש פשוט או מורכב ולגלות מגוון גישות, בנצ'מרקס וכלים שיש בידם לסייע לארגונים ולמשקיעים חברתיים החפצים ללמוד על דרכים למדידת תוצאות והשפעה חברתית.
 
למצטרפים לקהילת טראסי מוצעים ערוצי התקשרות עם מומחים שבידם לסייע לארגון המתלבט בדבר האופן בו הם מבקשים למדוד את תוצאות פעילותם.
 
http://trasi.foundationcenter.org/index.php 
 
 

 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי