מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

Ynet מסקר את פעילות מידות לקראת כנס מידות 2011

Ynet עורך סקירה רחבה על מידות לקראת הענקת אותות לתורמים פרטיים, לתאגידים ולעמותות אפקטיביים, במסגרת כנס מידות 2011. 

 

דובי ארבל, מנכ"ל מידות, הרחיב על התחזקות מגמת בדיקת האפקטיביות במגזר השלישי. 

 

קראו והגיבו 
Ynet מסקר את פעילות מידות לקראת כנס מידות 2011

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי