מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

Creating Long Term Financial Sustainability

Join us on Tuesday ,15.11.2016, for a morning to learn how to exponentially expand your resources and Create Long Term Financial Security through Bequests and Legacy Gifts.
 
Learn from experts the Essential Points of Legacy Planning for Donors, Cutting Edge Social Media Choices for Legacy, and Tax/Legal for Estate Planning that will prepare you to build your program.
 
Participate in a Panel of your Peers on the similarities and contrasts between Israeli and American donors and how to bring to Israel a portion of America’s huge success with Jewish Legacy Giving.

Address:
BDO Ziv Haft's head office - 48 Derech Menachem Begin Rd. Tel Aviv

Participation Fee:
100 NIS
50 NIS for each additional person from the organization 
 
In order to reserve your place make sure the payment is received by “Midot” until 10.11.16
The payment needs to be transferred to Midot's bank account:
Bank Hapoalim (12), branch Hatikva Tel Aviv (607), account number 61555
Or by registrated mail to: P.O.B 21333 Tel Aviv 6120202
Invoice will be given at the conference    
 
 
 
על מנת לשמור את מקומכם יש לוודא קבלת התשלום ע"י מידות עד ליום 10.11.16
את התשלום יש להעביר בהעברה בנקאית לחשבון "מידות"
בנק הפועלים (12), סניף התקווה ת"א (607), מס' חשבון 61555
או בדואר רשום לת.ד. 21333 תל אביב 6120202
קבלה תימסר ביום הכנס
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים