תומכים, לקוחות ושותפים לדרךניתן לתרום למידות ישירות באמצעות העברה לחשבון הבנק של מידות בבנק הפועלים (12), סניף 607, חשבון 61555, או באמצעות משלוח המחאה לרח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202.
למידות אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 

http://www.midot.org.il/שותפים לדרך