שקיפות מידות 
דוח כספי לשנת 2020
 
דוח מילולי לשנת 2020
 
 דוח כספי לשנת 2019
 
דוח מילולי לשנת 2019 
 
דוח מילולי לשנת 2018
 
דוח כספי לשנת 2018
 
דוח מילולי לשנת 2017
 
דוח כספי לשנת 2017
 
דוח מילולי לשנת 2016
 
דוח כספי לשנת 2016
 
דוח מילולי לשנת 2015
 
דוח כספי לשנת 2015
 
דוח מילולי לשנת 2014
 
דוח כספי לשנת 2014
 
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46)
 
 
אישור ניכוי מס במקור
 
ניתן למצוא את כלל הדיווחים והאישורים של מידות החל משנת 2008 באתר גיידסטאר
 

http://www.midot.org.il/שקיפות מידות