עמותות אפקטיביותרוצים לדעת האם העמותה שלכם מוכוונת לאפקטיביות ולהשגת תוצאות חברתיות? ענו על ארבע השאלות הקצרות שלנו!

http://www.midot.org.il/עמותות