עמותות שנמצאו אפקטיביות
http://www.midot.org.il/אינדקס עמותות