אוריאל לדרברג, מנכ''ל פעמוניםבפעמונים יש משהו ייחודי, והייחודיות משתלבת היטב עם תפיסת העולם של מידות. כארגון אנו מחויבים לקידום אפקטיביות, מדידה, שקיפות. החיבור עם מידות אפשר לתת ביטוי לייחודיות שלנו כארגון חדשני. המונחים של המגזר העסקי מחוברים אלינו. גם מבחינה מוסרית ואתית, אני כמנכ"ל רואה עצמי מחויב לתהליך מתמיד של למידה, מדידה והתייעלות. אני בוחן את עצמי כי אני עוסק בכספי ציבור. עמותה היא גוף ציבורי, ומידות מבחינתי מאפשרת לציבור לבחון אותי ואת העמותה שאני עומד בראשה.
פעמונים מחויבת לחזון שמידות מקדמת - אפקטיביות, מדידה, מדדים להצלחה. נושאים אלה משמעותיים מאוד הן מול התורמים, הן  מול המשפחות שאתן אנו עובדים והן כלפי הארגון פנימה. אנחנו יודעים שיש דברים שקשה למדוד אבל עדיין מודעים לחשיבות של מדידה. יש מתח בין ניהול חברתי לניהול עסקי. עם זאת, בעולם העסקי יש גם המון דברים חיוביים, ואת הדברים החיוביים האלה אנחנו רוצים לאמץ. זו המלצה שלי לכל מנהלי העמותות בישראל.
עשינו לא מעט שינויים בעקבות הדירוג: ביססנו תהליכי עבודה ארגוניים כגון אחידות בתכניות העבודה בכל המחוזות, חיברנו בין התחום הכספי לפעילות, עברנו תהליך שלם של התמקצעות. אין ספק שלמידות יש חלק חשוב בתהליך ההתמקצעות שלנו. מידות דחפה אותנו לעשיית תהליכים ארגוניים משמעותיים ועזרה לנו לחשוב על תהליכים שדורשים תכנון אסטרטגי. תהליך הדירוג  היה זרז לשינויים שידענו שיש לחוללם. דוח מידות הוא שמאפשר לי כמנכ"ל ולצוות העמותה לשפר ולייעל את עבודתנו באופן תמידי.
 

http://www.midot.org.il/123