בעצמיעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 

אודות העמותה

'בעצמי' הינו ארגון חברתי, הפועל מזה למעלה מ- 25 שנה, לצמצום הפערים החברתיים בישראל על ידי קידום ושילוב בתעסוקה של אנשים וקהילות מוחלשות, מודרות ומעוטות-הזדמנויות. בזכות פעילות הארגון, נשים וגברים השרויים באבטלה מתמשכת ובתת-תעסוקה, משתלבים בתעסוקה יציבה והוגנת, יוצאים ממעגל העוני, ועולים על נתיב של תעסוקה, עצמאות ורווחה – עבורם, ועבור משפחתם וקהילתם.

ארגון 'בעצמי' הוא הזוכה באות העמותה האפקטיבית ביותר לשנת 2017 של ארגון "מידות".

הארגון מסייע מדי שנה לכ-17,000 נשים וגברים בישראל, תוך דגש על אוכלוסיות מודרות ומוחלשות, ביניהן: משפחות המוכרות לשירותי הרווחה, עולים חדשים, הקהילה האתיופית, החברה הערבית, החברה החרדית, צעירים בסיכון, גילאי 50+ ועוד, במגוון אופנים:

·         תכניות לשילוב ולקידום בתעסוקה בכ-150 מוקדים ברחבי הארץ. התוכניות, שנתיות ברובן, כוללות תהליך מעמיק של ליווי אישי לצד תמיכה קבוצתית. בתכניות בוחנים המשתתפים את הכישורים ואת השאיפות המקצועיות, ומתמודדים עם החסמים התעסוקתיים המקשים על שילובם בעולם העבודה. המשתתפים מגבשים תכנית תעסוקתית אישית, משלימים מיומנויות נדרשות (כגון: כישורי שפה, השלמת השכלה, לימודי מחשב ועוד), ומקבלים הכוונה וכלים פרקטיים בתהליך חיפוש עבודה ולאורך ההשתלבות בה. כ-70% מבוגרי התוכניות, משתלבים בעבודה בה הם בחרו ומתמידים בה.

·         תכניות חינוך לתעסוקה המיועדות לילדים ונוער, שמטרתן חיזוק המיומנויות והכישורים, היכרות עם עולם העבודה ועידוד השאפתנות בתחומי תעסוקה והשכלה גבוהה.

·         מוקד סיוע טלפוני ארצי המסייע למפוטרים, מובטלים ולאנשים השרויים במצוקה תעסוקתית .

·         פיתוח ידע, מודלים מקצועיים והכשרות לצוותים מקצועיים וארגונים בתחום קידום תעסוקה.

·         שיתופי פעולה עם ארגונים עסקיים בתחומי האחריות התאגידית, הכוללים גיוס ופיתוח של עובדים מעוטי-הזדמנויות, קידום התנדבות עובדים, פיתוח תחומי גיוון והכלה ועוד.

 

 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה
 
 

http://www.midot.org.il/בעצמי