בקולעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
 
הארגון הוקם בשנת 1997 על ידי כבדי שמיעה כארגון עזרה עצמית הפועל לשיפור איכות החיים של כבדי שמיעה בוגרים בישראל. זהו הארגון היחיד הפונה לאוכלוסייה זו. לפי הערכת "בקול", כ-700,000 איש בישראל סובלים מירידה בשמיעה בדרגות שונות, ומעל גיל 65 אחד מכל שלושה אנשים הוא כבד שמיעה. "בקול" הוא הארגון הישראלי היחיד שהוקם ומנוהל על ידי כבדי שמיעה ופועל מטעמם ולא רק למענם. ב"בקול" כ-1,000 חברים; הארגון נמצא בקשר עם כ-5,000 כבדי שמיעה ועוד כ-5,000 אנשי מקצוע, המקבלים עדכונים שוטפים על פעילותו. צוות הארגון מונה 11 עובדים והוא מפעיל כ-200 מתנדבים. משרדי הארגון נמצאים בתל אביב והוא מקיים פעילויות שונות ברחבי הארץ.
 
 
                
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/בקול