המכון לקידום החירשעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
המכון לקידום החרש הוקם במטרה ליצור שינוי חברתי שיאפשר לאנשים חרשים וכבדי שמיעה בישראל חיים של שיויון ועצמאות בחברה נגישה. המכון פועל במסגרת עמותה שהוקמה על ידי אנשי מקצוע העוסקים בתחום החרשות. העמותה הציבה לעצמה כמטרה ליזום, לפתח וליישם תכניות לרווחתה של קהילת החרשים וכבדי השמיעה בישראל, להעצמתה ולהגברת שילובה בחברה כולה.
בארץ חיים כ- 650,000 איש אנשים חרשים וכבדי שמיעה ומתוכם כ- 15,000 חרשים. הירידה בשמיעה קיימת בכל חלקי האוכלוסיה על גילאיה השונים, ומשפיעה על יכולת התקשורת.
צוות המכון יוזם מחקרים יישומיים בתחומי החינוך, השיקום והתקשורת בקהילה, וכן מפתח ומפעיל תכניות חדשניות בתחומים אלה: ימי עיון, סדנאות ושירותי ייעוץ והכשרה לאנשי מקצוע ולחברי הקהילה.
 
   
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/המכון לקידום החירש